Avis Legal


DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de SErveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

Taller de topografia s,ll està domiciliada al carrer C/ Cardenal Jubany nº11 – Les Franqueses del Vallès (Llerona), amb CIF B65015745. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 92, foli 41.010, Full B378055, Inscripció 1ª.

A la web www.tallertopografia.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre realització de plànols i documents topogràfics.

El principal objectiu es facilitar als clients i al pùblic en general, la información relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen (topografia i delineació).

POLITICA DE PRIVACITAT

En compliment del disposat a la llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de taller de topografia, s,l.

Sempre es respectará la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre a les sol·licituts que ens plantegi, realitzar feines administratives, així com remetre información técnica, comercial o publicitària per mitja ordinari o electrònic.

Per a execir els seus drets d’oposició, rectificació o cancelació haurà de dirigir-se a la seu de l’empresa ‘direcció de l’empresa’, escriure’ns al següent correu ‘mail de l’empresa’ o trucar-nos al ‘telèfon de l’empresa’.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accès i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i per el principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la web de https://tallertopografia.com implica que reconeix haber llegit i acceptat les presents condicions i el que extingeixi la normativa legal aplicable a aquesta materia. Si per qualsevol motiu no hi estigués d’acord amb aquestes condicions no continui usant aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

Taller de topografia s,l, no es fa responsable de la información i continguts emmagatzemats en fórums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permetri a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador.

Tanmateix, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, taller de topografia es compromet a la retirada o en el seu cas al bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre pùblic.

Tampoc l’empresa es fa responsable dels danys i prejudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del software instalat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabiilitat per alguna incidència técnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es conecti a internet. Igualment no es garanteix l’inexistència d’interrupcions o errors en l’accès al lloc web.

Així mateix, taller de topografia es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la información continguda a la seva pàgina web, així com la configuración o presentación del mateix, en qualsevol momento sense asumir cap resposabilitat per això.

Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure a la nostra web serà solament orientativa. Si l’usuari desitja saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna oferta especial de la cual es pot beneficiar s’ha d’acudir a alguna de les botigues físiques amb què compta taller de topografia, s,l.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Talle de topografia s,l, es titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual  referits als continguts que s’inclouen, a excepció del drets sobre productes i serveis de caràcter pùblic que son propietat d’aquesta empresa.

Cap material publicat a aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de taller de topografia, s,l.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerará cedida a taller de topografia, s,l de manera gratuïta. No s’ha d’enviar información que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de taller de topografia són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tal per la nostra empresa. Només apareixen a la web de ‘nom de l’empresa’ a efectes de promoció i recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la información que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pugui succeïr relacionat amb el lloc web o l’activitat que hi desenvolupen seran competents Jutjats de Granollers, renunciant expresament l’usuari a qualsevol altre fur que poguès correspondre-li.

Més informació