Modelització 3D, cubicació, perfils i seccions

Quan realitzem un aixecament topogràfic obtenim una malla densa de punts els quals, amb els programes de càlcul pertinents, generen una triangulació que representa en format digital la morfologia del terreny. Aquesta representació en format digital s'anomena Modelització 3D i, una vegada es disposa d'aquesta informació, podem realitzar cubicacions de terres, perfils i seccions del terreny d'una manera molt fàcil i precisa.   

 

Solicitar més informació