Aixecaments topogràfics

 

Un aixecament topogràfic permet plasmar en un plànol la realitat física d'un terreny. Aquest plànol és bàsic si es vol modificar el terreny, construir ponts, carreteres, cases o qualsevol nova edificació. Amb la informació que nosaltres donem en fer entrega d'un plànol topogràfic, un arquitecte o un enginyer podrà desenvolupar l'actuació que cregui necessària sobre el terreny existent i preveure qualsevol actuació per portar a terme el projecte que cregui oportú.

 

Solicitar més informació