Línies elèctriques

Per fer l'aixecament topogràfic d'una línia elèctrica calen uns coneixements específics que degut a la nostra llarga experiència amb empreses del sector elèctric com ESTABANELL, FECSA ENDESA o FEDA, tenim molt interioritzats. Si se'ns encarrega l'aixecament d'un tram de línia elèctrica existent, entreguem el plànol de la planta i el perfil de la línia, detallant la fletxa del cables existents, tenint en compte, per exemple, la temperatura del moment de la presa de dades, que afecta al vano entre torres elèctriques i molts altres factors externs que cal tenir en consideració. Si, per contra, el que es vol és projectar una nova línia elèctrica, des de Taller de Topografia i Delineació et podem ajudar a situar noves torres i determinar les zones de les quals es necessitarà la topografia.

 

 

Solicitar més informació