Desllindament, mediació i afitament de propietats

Un desllindament és la recerca d'informació, ja sigui pel que fa a documents com a la morfologia del terreny o de fites antigues, per determinar on arriben els límits d'una finca on la propietat no té coneixement de la realitat física d'aquesta.

Des de Taller de Topografia i Delineació em desllindat milers de finques al llarg dels anys, realitzant una tasca moltes vegades complicada però gratificant, analitzant la morfologia, detectant 'senyals' que el terreny ens transmet, petits torrents, marges, sota marges... que indiquen els llindars d'aquestes.

Tenim una àmplia experiència en determinar on comencen i acaben les finques i també disposem d'un arxiu de plànols extens que ens permet consultar els cadastres antics de moltes zones de Catalunya per ajudar-nos a concretar fins on arriben les finques dels nostres clients.

Solicitar més informació