Plans directoris de sanejament

A Taller de Topografia i Delineació em realitzat plans directors de sanejament tant pel Consell Comarcal del Vallès Oriental com pel Consell Comarcal d'Osona. En aquets tipus de feines, prenem dades de la posició absoluta en coordenades UTM dels diferents pous existents així com de les profunditats dels pous i de les escomeses o sobreeixidors que hi hagi en cadascun d'ells. Es fa entrega de la documentació en format *.DWG (AUTOCAD) per tal de poder estudiar l'estat o la viabilitat de la xarxa de sanejament existent en una zona.

 

Solicitar més informació