Aixecaments topogràfics de façanes

Si es necessita modificar una façana, detectar moviments de parets, ubicar obertures o senzillament saber la realitat física d'una façana per tenir-la en format digital, cal realitzar un aixecament topogràfic d'aquesta. Amb els aparells que disposem a Taller de Topografia i Delineació, et proporcionarem una delineació veraç de la façana, en format *.DWG, provinent del programa  de dibuix AUTOCAD, que permetrà treballar en format digital o en paper sobre la realitat d'aquesta.

 

Solicitar més informació