Presentació

Taller de Topografía i Delineació S.L. és una empresa de més de 50 anys d'existència. Per trobar els seus orígens ens em de remuntar als anys 40, amb la denominació anterior, TUA (Topografia Urbanística i Agrícola). La TUA va ser fundada i dirigida per l'Alfons Sala i en Francesc Corbera. Va ser una empresa coneguda per tothom a la comarca, donat que en aquelles èpoques no existien gaires empreses que es dediquessin a la topografia. Després de més de 30 anys d'existència, amb la renovació de socis, va passar a denominar-se Taller de Topografia i Delineació, com a l'actualitat.

En aquesta nova etapa, els socis administradors, en Rafel Pujol, l'Alfons Garcia i en Joan Juanola, van portar a l'empresa a ser un referent tant al Vallès Oriental com al Barcelonès. Els tres socis van dedicar els millors anys de la seva vida a fer crèixer l'empresa i van dotar-la amb els millors equips per poder modernitzar el món de la topografia, oferint als clients les solucions més adequades a cada cas concret que es tenia que intervenir. Actualment a l'empresa tenim un arxiu de plànols molt extens, gran part en paper, l'antiguitat d'aquests i la no existència d'arxius digitals fins aproximadament els anys 90. Molts d'aquests clients han seguit donant confiança en l'empresa durant dècades, fet que ens atorga un nivell de satisfacció molt alt i ens transmet seguretat en totes les feines que realitzem. 

L'empresa compta amb unes instal·lacions àmplies, situades des dels temps de la TUA, al carrer Princesa de Granollers. Disposa dels millors equips que hi ha al mercat en el món de la topografia, tant per treballar a camp com a gabinet, fet que ens posiciona com una empresa puntera en l'obtenció d'informació topogràfica del terreny. 

 

L'any 2012 va arribar l'Aleix Andols, actual soci administrador, el qual, després de molts anys d'aprenentatge al costat dels socis anteriors, va fer el salt por continuar amb el llegat d'una de les empreses més antigues de Catalunya en el món de la Topografia. L'Aleix Andols està col·legiat amb el número 7.540 per l'Il·lustre Col·legi de Topògrafs Tècnics de Catalunya i, juntament amb l'equip tècnic i humà que tenim, desenvolupa una tasca en el món de la topografia molt acurada, aprofitant el millor de la metodologia antiga i el millor de les modernitzacions que ha tingu el sector.

 

Solicitar més informació